Çorlu Hakında

Çorlu Hakında , Tekirdağ iline bağlı ilçedir. Çorlu, elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları ve stratejik önemi birlikte Tekirdağ`ın en gelişmiş ilçesidir. Kuzeyden Kırklareli`nin Lüleburgaz ilçesiyle, Tekirdağ`ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, doğudan İstanbul `un Silivri ilçesi, batıdan Tekirdağ Merkez ve Muratlı ilçeleri, güneyden Marmara Ereğlisi ilçesi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. İl merkezine 37 km. uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 949 km dir.

Çorlu Hakında
Çorlu Hakında

Çorlu Ve Tarihi ; Tarih öncesi döneme ait buluntuların elde edilmiş olması, bölge tarihini ilk Tunç çağı`na kadar görünmektedir. Bilinen en eski adı Tzirallum olan Çorlu, MÖ. 1000 yıllarında Trako-Friglerin kurduğu koloni kentlerden bitanesidir. Tarihin çeşitli dönemlerinde Frig-Yunan-İskit–Pers-Makedonya-Roma ve Bizans istilalarına uğramıştır. Zaman zaman Hun , Avar ve Peçenek akınlarına da maruz kalmıştır. Ayrıca İstanbul üzerine çeşitli seferler düzenleyen Arap ordularının istilasına da kalmıştır. Kısaca; Trakya`nın yaşadığı her istiladan etkilenmiştir.

Çorlu İçin Orta çağda burada, Bizans`ı korumak için kullanılan Tziraallum kale kentinin bulunması İstanbul yolu üzerinde yer alan Çorlu`ya askeri bir önem kazandırmıştır. Çorlunun Osmanlılar döneminde ise, Anadolu`dan Rumeli sınır boylarına uzayan ana yol üzerinde konaklama yeri olmasından dolayı da önemli tarihi olaylara sahne olmuştur.

Tarihi Çorlu 1357 tarihinde I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Süleyman Paşa ve Orhan Gaz inin ölümleri üzenine tekrar Bizans egemenliğine geçen Çorlu, 1361 tarihinde kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
Çorlu 1. Murat`ın emriyle Trakya`daki öteki Bizans şehirlerine ibret olması maksadıyla burayı savunan Bizanslılar en zor şekilde cezalandırılarak kale duvarları yıkılmıştır. Böylece Tzirallum`un askeri önemi de ortadan kaldırılmıştır. fakat sert davranış hemen etkisini göstermiş ve Trakya`nın fethi kolayca tamamlanmıştır.

 

GeçmişteCorlu, imparatorluk döneminde ilk defa II. Beyazıt ile oğlu Şehzade Selim (Yavuz) arasında geçen baba-oğul savaşda yer almıştır. Şehzade Selim ile II. Beyazıt Çorlu yakınlarındaki Uğraşdere`de karşılaşmış ve Şehzade Selim babasına ait kuvvetleri önünde yenilmiştir. 1512`de tahtını oğluna bırakan II. Beyazıt Dimetoka Sarayına giderken Çorlu konağında ölmüştür. Daha sonra Yavuz Sultan Selim`de İstanbul`dan Edirne`ye giderken 21 Eylül 1520 tarihinde aynı topraklarda vefaat. Bu suretle II. Beyazıt Dimetoka`ya, Yavuz da Edirne `ye varamamıştır.

Çorlunun-Coğrafi Yapı Çorlu, Türkiye`nin kuzeybatı (Trakya) bölgesinde olup, 41 derece 07 dakika 30 saniye doğu boylamı ilede 27 derece 45 dakika 00 saniye kuzey enlemi arasındadır. Kırklareli, F-19 – c1, 1/25.000 ölçekli pafta üzerinde yer bulunmaktadır. Çorlu`nun, denizden yüksekliği 150-180 m. arasındadır. Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya`nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Doğudan; İstanbul`un Silivri
ilçesi, Muratlı ilçesi ve Kırklareli`nin Lüleburgaz ilçeleri ile çevrilidir. Guney `de ise; Marmara Denizi ve Marmara Ereğlisi ilçesine komşu olmaktadır. Çorlu, Tekirdağ ilinde kapladığı alan yüzölçümü dördüncü sıradadır. Çorlu`nun yüzölçümü 991 km.`ye yakındır.

İlçe rakımı 183 m.dir. Yıldız Dağları`nın uzantları halinde sokulan sırtlar, Çorlu`nun en yüksek kesimini oluşturur. Çorlu arazisinin büyük bölümü Ergene havzası içerisinde yer alır. Burası Yıldız Dağları`ndan taşınan ve akarsulardan sürüklenen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir. Ayrıcada bu bölge, Ergene Havzası ile Marmara kıyıları arasındaki su bölümünün ayrım sınırıdır.
Bitki Örtüsü Çorlu`nun toplam arazileri 950.000 ha.dır. Bu arazinin 702.290 dekarı işlenen arazi, 39.300 dekarı çayır mera arazileri, sekizbin dekarı orman arazisi, 749.590 dekar ziraat ve orman arazileri toplamı, 200.410 dekarı kültür dışı arazilerdir. Sulanabilir saha kırküçbin ikiyüzelli dekar, sulanan saha 6.600 dekar`dır. Çorlu`da en fazla ince elemanlardan meydana gelen orman toprağı ile karışıklı kırmızı – kahverengi topraklar yaygındır. Kalınlığı yer, yer 30-40 cm.`yi bulan bu topraklar son derece verimlidir. Eskiden tarihi belgelerde, ormanlarla kaplı olan Ergene Havzası tarih boyunca gelen istilalar sırasında tahrip edilmiş, yakılcak ve tarla olarak kullanılmak maksadıyla yok edilmiştir.

Çorlu Hakında Günümüzde görülen ağaç topluluklarının çoğu sonradan dikilmiştir.